CREVA ZA NASADNE INSTRUMENTE

R.br. Naziv Cena (u eurima)
1 Crevo turbine sa Siemens priključkom za Jugodentove aparate 50.00
2 Crevo turbine sa Siemens priključkom 1,7m dužine sa 4 kapilara 60.00
3 Crevo turbine sa Midwest priključkom za Jugodentove aparate 50.00
4 Crevo turbine sa Midwest priljučkom 1,7m dužine sa 4 kapilara 60.00
5 Crevo za turbinu sa svetlom za Jugodentove aparate 60.00
6 Crevo za turbinu sa svetlom 1,7m dužine sa 4 kapilara 60.00
7 Crevo mikromotora Siemens (stari tip) sa spoljnim hlađenjem 75.00
8 Crevo mikromotora KaVo 193 65.00
9 Crevo mikromotora KaVo 192 70.00
10 Crevo mikromotora KaVo 190 obrtni priključak 75.00
11 Crevo mikromotora KaVo 196 obrtni priljučak 75.00
12 Crevo mikromotora KaVo 200F obrtni priključak 75.00
13 Crevo mikromotora Bien Air MC 2 65.00
14 Crevo mikromotora Bien Air MC 2 obrtni priključak 70.00
15 Crevo mikromotora Bien Air MC 2 lux obrtni priljučak 75.00
16 Crevo mikromotora Bien Air MC 3 65.00
17 Crevo mikromotora Bien Air MC 3 lux obrtni priljučak 75.00
18 Crevo mikromotora NSK univerzalni Ti-Max M40/M40N 65.00
19 Crevo mikromotora NSK univerzalni lux obrtni priključak Ti-Max M40/M40N 75.00
20 Crevo turbine za aparat UNIDENT kpt 60.00
21 Crevo mikromotora za aparat UNIDENT kpt. 75.00
22 Crevo pustera za aparat UNIDENT kpt. 55.00
23 Crevo pustera Siemens 3000 65.00
24 Crevo pustera Siemens 4000 65.00
25 Puster kpt. sa crevom 45.00

VODENA JEDINICA

R.br. Naziv Cena (u eurima)
1 Crevo sisaljke kpt sa naglavkom 30.00
2 Naglavak sisaljke 20.00
3 Naglavak sisaljke tipa Jugodent 10.00
4 Ejektor za Aparat 2000 G kpt. sa priljučcima 38.00
5 Ejektor za Aparat Adria TM-1 kpt. sa priključcima 38.00
6 Ejektor za Aparat Unident kpt. 35.00
7 Pumpica 80.00
8 Mali klip Pumpice kpt. 25.00
9 Opruga za mali klip pumpice 5.00
10 Pljuvaonica (metalna) 70.00
11 Kućište kpt. za Jugodent 2000G (crni lim) 80.00

VENTILI

R.br. Naziv Cena (u eurima)
1 Elektromagnetni ventil priključne kutije 60.00
2 Elektromagnetni ventil Sisaljke sa priključkom 65.00
3 Elektromagnetni ventil Sisaljke Unident sa priključkom 65.00
4 Elektromagnetni ventil Jugodent (mali) direktni 38.00
5 Elektromagnetni ventil Jugodent (mali) sa oduškom 38.00
6 Regulacioni ventil AIGNER -za Elektra 2000G 38.00
7 Regulacioni ventil crni "Jugodent" 45.00

TERMOKAUTERI

R.br. Naziv Cena (u eurima)
1 Termokauter A-1 izvedba C (aparat, drška, nožni prekidač 2 vrha) priključak na 220 V 250.00
2 Termokauter ugradni (drška, 2 vrha, kpt. elektronika) 150.00
3 Drška termokautera (drška kpt., 2 vrha) za nadogradnju na postojeću Elektroniku 100.00
4 Vrhovi Termokautera 15.00

DODATNA OPREMA ZA STOMATOLOŠKE ORDINACIJE

R.br. Naziv Cena (u eurima)
1 Mobilni ormarić za Stomatološku ordinaciju 350.00
2 Pokretni stalak sa tacnama 100.00
3 Pokretni stalak sa fiokom 120.00
4 Pomoćna tacna na stubu reflektora 80.00
5 Poluga za monitor kamere 130.00
6 Sistem za destilovanu vodu za Aparat 2000G 150.00
7 Nožni regulatori 160.00

OPREMA ZA ZUBNE TEHNIČARE

R.br. Naziv Cena (u eurima)
1 Sto za zubne tehničare LS-1 kpt. (bez agregata za odsisavanje) 1000.00
2 Agregat za odsisavanje prašine (Italija) 400.00
3 Puster za vazduh 30.00
4 Gasni gorionik 75.00
5 Sajla za viseći motor Jugodent 120.00

Cene su izražene u eurima bez uračunatog pdv-a.