ELEKTRO-MAGNETNI VENTILI


Elektro-magnetni ventili rade pod naponom od 24V jednosmerne struje. Namenjeni su za vodu i vazduh i ugrađivani u aparate tipa "Jugodent" i "KaVo" (ventil sisaljke).