POMOĆNE TACNE ZA STOMATOLOŠKE APARATE


Pomoćna tacna je prilagođena stubu reflektora na stomatološkom aparatu.
Prečnik stuba za kačenje tacne je Ø 50 mm, Ø 55 mm, Ø 60 mm.