REGULACIONI VENTIL


Namenjeni su za vodu i vazduh i ugrađivani u aparate tipa "Jugodent".

Protok vode i vazduha se podešava ručno.