TERMOKAUTERI

Primena termokautera:

- zaustavljanje krvarenja mekih tkiva usne duplje
- uklanjanje hiperplastičnih promena na gingivi
- odstranjivanje polipoznih tvorevina u kavitetu zuba
- uklanjanje uvećane sluzokože kod delimično izniklih zuba
- nivelacija gingive u regiji zuba i korenova u protetske svrhe
- uklanjanje manjih tomoroznih izraštaja na pokretnoj sluzokoži usta

Napomena:

Svi ovi uređaji su projektovani za rad sa prekidima i ni jedan ciklus (od uključenja do isključenja) ne sme da traje duže od 2 minuta. Uređaj se ne sme ostaviti uključen nakon upotrebe.

U ponudi imamo dve vrste termokautera

- Termokauter A-1 (u izvedbi "A" i "C")
- Termokauter B-1
Termokauter A-1 - Izvedba "A" sa ugradnjom u lekarski blok stomatološkog aparata


Priključuje se na napon od 16-24V naizmenične struje. Uređaj se aktivira pritiskom dugmeta na dršci instrumenta.

- Izvedba "C" mobilni uređaj sa sopstvenim trafoom i nožnim prekidačem

Priključuje se na napon od 230V naizmenične struje. Ova izvedba radi sa nožnim prekidačem, tako da se uređaj uključuje pritiskom stopala, a isključuje podizanjem stopala sa papučice nožnog prekidača. Regulacija intenziteta rada je sa dugmetom potenciometra na kutiji uređaja.
Termokauter B-1

Termokauter B-1 projektovan je isključivo za elektroniku stomatološkog aparata tipa "Jugodent"

Vrhovi termokautera

Termokauteri svojim jednostavnim radom obezbeđuju beskrajno dobar komfor stomatologu!